Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност на Palomita АД (наричано по-долу " Palomita »).

ПАЛОМИТА ЕАД зачита поверителността на вашите лични данни и желае да знаете, че взема всички необходими технически и организационни мерки за осигуряване на тяхната безопасност и защита. Настоящата Политика за защита на личните данни описва процедурата по събиране, употреба и защита на вашите лични данни, които се обработват от ПАЛОМИТА ЕАД за целите на маркетинга, за набиране на персонал, за комуникация с вас или за разследване на евентуални ваши проблеми с нашите продукти, чрез попълване на съответните форми, които са на разположение на уеб сайтовете на ПАЛОМИТА.

Видове лични данни и цели, за които те се обработват от ПАЛОМИТА ЕАД

ПАЛОМИТА ЕАД може да поиска от вас да предоставите ваши лични данни за маркетингови цели, включително за изпращане по имейл на информационни бюлетини. Когато събираме и обработваме ваши лични данни, ние можем да общуваме с вас по имейл. Личните данни, които събираме за вас за горепосочените цели, включват вашето име, фамилия и адрес на електронна поща.

Освен това обработваме лични данни, които сте избрали да подадете до формулярите, достъпни за Palomita е   уебсайтове, за да отговаряте на вашите въпроси и искания и да изследвате всички опасения, които може да имате по Palomita продукти.

Настоящата Политика за защита на личните данни не се отнася до и не включва уеб сайтове и услуги на трети страни, не съдържа одобрение и не поражда за нас отговорност относно поверителността, данните или други практики на трети страни, включително такива трети страни, които предоставят уеб сайт или електронна услуга, свързана с нашия уеб сайт.

Чувствителни лични данни

Ако не изискваме от вас по ясен и официален начин да ни предоставите чувствителни данни, любезно ви молим да не изпращате и да не споделяте с нас чувствителни лични данни (напр. социално-осигурителен номер, доказателства за национален произход, политически убеждения, религиозни или философски убеждения, здравословни проблеми, сексуален живот или сексуална ориентация, полицейско досие, участие в профсъюзи, биометрични или ДНК данни, които идентифицират дадено лице) чрез нашия уеб сайт или по друг начин.

Законови основания за използване на лични данни

За маркетингови цели ние събираме, използваме и публикуваме вашите лични данни, предоставени ни по ваша собствена воля, само ако сте дали съгласието си.

Освен това, за да следваме законните си интереси, Ние обработваме вашите лични данни, предоставени на нашите уебсайтове, за целите на набирането на персонал и за да общуваме с вас, отговаряме на вашите въпроси и изследваме всеки проблем, който може да имате свързани с нашите продукти.

Непълнолетни лица

Тази услуга не се отнася за лица, които не са навършили 18 години, поради което ПАЛОМИТА ЕАД няма да съхранява и обработва личните данни на непълнолетни лица.

Прехвърляне на лични данни

ПАЛОМИТА ЕАД не прехвърля вашите лични данни на трети лица; външните сътрудници на ПАЛОМИТА ЕАД обаче ще имат достъп до тях. За външни сътрудници се считат доставчиците на рекламни и маркетингови услуги, които действат от името на ПАЛОМИТА ЕАД в рамките на горепосочената цел, и предлагат услуги, като: хостинг и координиране на уеб сайтове, хостинг на приложение за мобилни устройства, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на вашите поръчки, ИТ услуги, обслужване на клиенти, кореспонденция по електронна и обикновена поща, одити и други услуги, за да може да предлагат техните услуги. Тези трети лица обработват вашите лични данни като изпълнители на този процес в рамките на предлагането на горепосочените услуги, както и на специалното споразумение за поверителност и защита на личните данни, подписано с ПАЛОМИТА ЕАД, съгласно което те се задължават да спазват всички закони, свързани със защитата на лични данни.

Освен това, ние прехвърляме ваши лични данни на трети лица, на които сме задължени по закон за правим това.

Освен това е възможно да използвате и споделяте вашите данни с други начини, само след като придобием вашето съгласие.

Вашите права

Вие имате следните права по отношение на вашите лични данни:

Право на достъп и коригиране на вашите лични данни, право да ограничите тяхната обработка или да възразите срещу тяхната обработка, както и право за преносимост на данните.

Право за подадете жалба пред отговорния надзорен орган и да оттеглите вашето съгласие за обработка на вашите данни за целите на настоящата Политика.

Отлагане на вашето съгласие за обработка на вашите данни за целите на настоящата политика.

Как можете да упражните правата си?

Ако желаете да упражните вашите права по отношение на защитата на вашите лични данни, може да отправите вашия въпрос или искане на пощенския адрес на дружеството (ПАЛОМИТА ЕАД, гр. София 1729, ул. Анна Ахматова № 1) или по електронна поща (info@palomita.com), като впишете в полето Относно: “Упражняване на правото на достъп/редактиране/заличаване/ограничаване/възражение”.

Как отговаряме на вашето запитване?

Ние отговаряме на вашето искане безплатно и без забавяне, при всички случаи в рамките на 1 месец от момента на получаване на вашето искане. Ако обаче вашето искане е сложно или има голям брой искания, може да ви уведомим в рамките на един месец, че е необходимо за удължим срока с още 2 месеца, в рамките на които ще получите отговор.

Ако вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено с оглед на тяхната повторяемост, Дружеството може да ви начисли разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информация или за изпълнение на поисканото действие, или да откаже да обработи вашето искане.

Продължителност на съхраняването на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват за такъв период от време, какъвто е позволен или наложен съгласно действащото законодателство. В случай че обработваме вашите лични данни с ваше съгласие, ние ще ги обработваме до момента, в който вие оттеглите вашето съгласие.

Политика за бисквитките

ПАЛОМИТА ЕАД и доставчиците на услуги, с които си сътрудничи, може да събират автоматично някои данни, докато разглеждате уеб сайта.

Като повечето уеб сайтове, ние използваме “бисквитки” на нашите уеб сайтове, за да ви предоставим по-добра услуга при бъдещите ви посещения, да анализираме уеб трафика на нашите уеб сайтове и да оценим и подобрим съдържанието или функциите на нашите уеб сайтове.  Бисквитката представлява малък текстови файл, който се изпраща от уеб сайт, приема се от уеб браузър и след това се съхранява на вашия хард драйв. Информацията, събирана от бисквитките, които се изпращат от ПАЛОМИТА ЕАД и одобрени трети лица, които ни оказват съдействие по отношение на нашите уеб сайтове, ни уведомява, че вие сте посетили нашите уеб сайтове в миналото и по този начин не ви се налага да въвеждате отново информация при всяко посещение, за да използвате наши продукти или услуги. С помощта на бисквитките ние анализираме използването на нашите уеб сайтове и събираме полезна информация, когато потребителите предоставят обратна връзка относно нашите уеб сайтове или продукти. Може да настроите вашия браузър да отхвърля всякакви бисквитки от този и от други уеб сайтове.  Това ви дава възможност да упражнявате по-голям контрол върху приемането на бисквитки върху вашия хард драйв.  Възможно е обаче някои части от уеб сайтовете да не функционират правилно или да работят по-бавно, ако изберете да отхвърлите бисквитките.  Използвайки нашите уеб сайтове, без да деактивирате бисквитките, вие се съгласявате с тяхната употреба за гореописаните цели. Не забравяйте също, че деактивирането на бисквитките зависи от браузъра.  Ако използвате Internet Explorer, вие трябва да деактивирате бисквитките и в Safari, ако използвате този браузър по различно време. Възможно е да събираме също информация относно вашия начин на достъп, като например вашата операционна система (Windows 7, Windows 8, Mac, Linux и др.) и вашия браузър (Internet Explorer, Google Chrome, Safari и др.).  

Този уеб сайт може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети страни за улеснение и информация на потребителя, която съветваме потребителя да прочете внимателно по време на посещението му/й в тях. Всяка друга възможна връзка на настоящия уеб сайт чрез специални връзки (линкове, хиперлинкове, банери и др.) към други уеб сайтове не поражда отговорност за Дружеството по отношение на съдържанието на този уеб сайт, качеството на представените на него продукти или услуги, както и политиката, приета от този уеб сайт за защита на личните данни.  www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Do Not Track (DNT) е предпочитание за поверителност, което потребителите може да зададат в техните уеб браузъри. Нашите уеб сайтове не поддържат DNT кодове.  Въпреки това, освен в случая на тук описаните аналитични бисквитки и платформи на социални мрежи, нашите уеб сайтове ограничават проследяването до вътрешните употреби, описани по-горе, и не позволяват проследяване на нашите потребители в различните уеб сайтове. Освен в случая на тук описаните аналитични бисквитки и платформи на социални мрежи, нашите уеб сайтове не проследяват вашето използване на различните уеб сайтове, но други уеб сайтове, с които сме свързани, може да го правят. Моля, запознайте се с тяхната политика за защита на личните данни, за да разберете как може да бъдете проследени.

Сигурност

Ние полагаме всички възможни усилия, като предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от евентуална загуба, промяна, изтичане, унищожаване и неоторизиран достъп до тях от трети лица.

Изменение на Политиката за защита на личните данни

ПАЛОМИТА ЕАД може във всеки един момент да преработи настоящата Политика за защита на личните данни, за което ще бъдете надлежно уведомени на нашия уеб сайт.

Уеб сайтове и услуги на трети страни

Настоящата политика за поверителност не засяга, нито включва уебсайтове и услуги на трети страни и не води до одобрение, нито ни натоварва с каквато и да е отговорност за поверителността, данните или други практики на трети страни, включително третите лица, които управлявате уебсайт или електронна услуга, свързани с нашия уебсайт.

Комуникация

В случай, че имате някакви въпроси относно настоящата политика или желаете да упражните правата си по отношение на защитата на вашите лични данни, можете да адресиваш въпроса или да поискате или на пощенския адрес на дружеството ( Palomita АД, София 1729, ул. Анна Ахматова), или на електронния адрес (информация @ Palomita . com).

Последна актуализация: 11 април 2019г.