Ταμπόν "Palomita"

8 τεμ. Mini Ταμπόν

Κωδικός προϊόντος: 1101
Barcode: 3800050820033

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν “Palomita”

32 τεμ. ταμπόν Normal

Κωδικός προϊόντος: 1128
Barcode: 3800050811284

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν“Palomita”

32 τεμ. ταμπόν Normal

Κωδικός προϊόντος: 1129
Barcode: 3800050811291

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν "Palomita"

8 τεμ. ταμπόν με εφαρμοστή

Κωδικός προϊόντος: 1105
Barcode: 3800050811055

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν "Palomita"

8 τεμ. Ταμπόν με εφαρμοστή

Κωδικός προϊόντος: 1106
Barcode: 3800050811062

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν“Palomita”

8 τεμ. Μίνι Ταμπόν

Κωδικός προϊόντος: 1123
Barcode: 3800050888064

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν“Palomita”

8 τεμ. Normal ταμπόν

Κωδικός προϊόντος: 1121
Barcode: 3800050888040

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν“Palomita”

8 τεμ. Super ταμπόν

Κωδικός προϊόντος: 1122
Barcode: 3800050888057

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν“Palomita” Twist off

8 τεμ. Normal ταμπόν.

Κωδικός προϊόντος: 1102/1119
Barcode: 3800050820019

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν“Palomita” Twist off

8 τεμ. Ταμπόν Twist off

Κωδικός προϊόντος: 1103/1120
Barcode: 3800050820026

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Ταμπόν“Shushi”

8 τεμ. Normal ταμπόν

Κωδικός προϊόντος: 0651
Barcode: 3800050806518

Translation[$this->Culture()]->content)?>

“Shushi” Ταμπόν

8 τεμ. Super Ταμπόν

Κωδικός προϊόντος: 0652
Barcode: 3800050806525

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1107
Barcode: 3800050820040

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1108
Barcode:

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1109
Barcode: 3800050820064

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1104
Barcode: 3800050811048

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1101A
Barcode: 3800050820033

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1102A
Barcode: 3800050820019

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1103A
Barcode: 3800050820026

Translation[$this->Culture()]->content)?>

Κωδικός προϊόντος: 1108A
Barcode: 3800050820057

Translation[$this->Culture()]->content)?>